>AT1G31050
MQLLSTPYMKNSSMKDPWGGWDREDHNKRGPKHLDLRSRGLCLVPISYTP
IAYRDNSATDYWNPTYRGSLYR*