>AT4G16430
MGQKFWENQEDRAMVESTIGSEACDFFISTASASNTALSKLVSPPSDSNL
QQGLRHVVEGSDWDYALFWLASNVNSSDGCVLIWGDGHCRVKKGASGEDY
SQQDEIKRRVLRKLHLSFVGSDEDHRLVKSGALTDLDMFYLASLYFSFRC
DTNKYGPAGTYVSGKPLWAADLPSCLSYYRVRSFLARSAGFQTVLSVPVN
SGVVELGSLRHIPEDKSVIEMVKSVFGGSDFVQAKEAPKIFGRQLSLGGA
KPRSMSINFSPKTEDDTGFSLESYEVQAIGGSNQVYGYEQGKDETLYLTD
EQKPRKRGRKPANGREEALNHVEAERQRREKLNQRFYALRAVVPNISKMD
KASLLADAITYITDMQKKIRVYETEKQIMKRRESNQITPAEVDYQQRHDD
AVVRLSCPLETHPVSKVIQTLRENEVMPHDSNVAITEEGVVHTFTLRPQG
GCTAEQLKDKLLASLSQ*