>AT4G16430
MGQKFWENQEDRAMVESTIGSEACDFFISTASASNTALSKLVSPPSDSNLQQGLRHVVEG
SDWDYALFWLASNVNSSDGCVLIWGDGHCRVKKGASGEDYSQQDEIKRRVLRKLHLSFVG
SDEDHRLVKSGALTDLDMFYLASLYFSFRCDTNKYGPAGTYVSGKPLWAADLPSCLSYYR
VRSFLARSAGFQTVLSVPVNSGVVELGSLRHIPEDKSVIEMVKSVFGGSDFVQAKEAPKI
FGRQLSLGGAKPRSMSINFSPKTEDDTGFSLESYEVQAIGGSNQVYGYEQGKDETLYLTD
EQKPRKRGRKPANGREEALNHVEAERQRREKLNQRFYALRAVVPNISKMDKASLLADAIT
YITDMQKKIRVYETEKQIMKRRESNQITPAEVDYQQRHDDAVVRLSCPLETHPVSKVIQT
LRENEVMPHDSNVAITEEGVVHTFTLRPQGGCTAEQLKDKLLASLSQ*